Mitarbeiterfoto_Niklas Meyer-Breitkreutz

Niklas Meyer-Breitkreutz

Referent Digitalisierung & Nachhaltigkeit
Bitkom e.V.