Politik im Bitkom

Unser Team

Kontakt

Mitarbeiterfoto Fabian Zacharias
Fabian Zacharias
Leiter Public Affairs
Bitkom e.V.
David Adams
David Adams
Referent EU Public Affairs
Bitkom e.V.
Elisabeth Allmendinger_Foto_privat
Elisabeth Allmendinger
Referentin Bildungspolitik & Public Affairs
Bitkom e.V.
Profilfoto Sabrina Caroli
Sabrina Caroli
Head of Brussels Office
Bitkom e.V.
Foto von Bitkom-Mitarbeiterin Sophie Vogt-Hohenlinde
Sophie Vogt-Hohenlinde
Referentin Landespolitik & Public Affairs
Bitkom e.V.
Mitarbeiterfoto_Niklas Meyer-Breitkreutz
Niklas Meyer-Breitkreutz
Referent Digitalisierung & Nachhaltigkeit
Bitkom e.V.
Mitarbeiterfoto Christoph Tovar
Christoph Tovar
Referent für Internationales & Innovationspolitik
Bitkom e.V.