Mitarbeiterfoto Bianka Kokott 2022

Bianka Kokott

Referentin Digitale Transformation
Bitkom e.V.